Farní společenství Proseč, Nové Hrady, Perálec

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Úvod

Historie prosečské farnosti


O PROSEČSKÉ FARNOSTI
(díl č.1)

Zpracovali: P. Josef Matras, Mgr. Josef Roušar, Vladimír Krejčí, Prof. Velimír Dvořák

Zpracováno ke dni 10. 4. 2001

Prosečská farnost vznikla společně s obcí Prosečí ve 12. století jako majetek podlažického kláštera, ale o jejich ranných počátcích není téměř nic dochováno. Od té doby zde také stojí kostel zasvěcený sv. Mikuláši, který byl až do doby husitské chrámem farním. Svědčí o tom listina z roku 1349, která vypočítává farní osady "Děkanátu Mýtského" a mezi nimi je Proseč uvedena. Tento katolický kostel je také jediným hmotným dokladem o stáří Proseče, protože se v něm nachází kaple sv, Václava, která byle vystavěna v rané gotice ve 14. století.

Jedna z dalších konkrétních zmínek o prosečské farnosti je z doby husitské, kdy byla celá Proseč zničena. Proud husitu, který táhl od Chrudimi přes Rychumburk směrem na Poličku a vše drancoval, nevynechal ani Proseč. Stalo se tak 29. 4. 1421, kdy byl zabit prosečský "plebán" (jestli neutekl) a fara byla zničena. Od té doby měla Proseč také husitskou vrchnost a husitské kněze. Roku 1664 byla prosečská farnost připojena ke královéhradeckému biskupství, které v tomto roce vzniká.

V době pobělohorské, kdy byl nedostatek kněží, byl prosečský kostel spravován nejprve z Luze /do roku 1638/ a později z Nových Hradů. Od toku 1604 bylo novohradské panství ve vlastni­ctví katolické rodiny hraběte Trautsohna. Hrabě s chotí Zuzanou věnují roku 1610 prosečskému kostelu zvon "Sv. Mikuláš" - ke cti svatého Mikulá­še (jeho váha je asi 780 kg a výška l m, má krásný zvuk, a proto je dodnes používán). V roce 1625 byl původní starý kostel přestavěn a rozšířen do podoby, v které přetrval až do roku 1912. Během tohoto období se zde vystřídalo několik farářů, např.: Jan Pavel Dudecius (Dudek) – (1623 - 1625, první známý katolický farář v Nových Hradech, který ovšem trvale sídlil v Luži), Jindřich Klumpar (1713 - 1736, vystavěl v Nových Hradech kostel a v roce 1721 je také v Proseči dostavěn kostel, který je rozšířen o sakristii a loď je pro­dloužena směrem k západu), Ignác Hynek Jan. Nepomucký Herman (1736 - 1754, zasadil se o vznik samostatné prosečské farnosti).

V roce 1721 byla v Proseči založena první ka­tolická škola a jejím učitelem byl Jakub Rejman. Její první "chalupu" postavila v roce 1728 vrchnost a měla číslo popisné 2. V roce 1804 byla postavena druhá, větší "chalupa", která stála až do roku 1908, kdy si na jejím místě postavil dům vysloužilý učitel Macháček (současný dům č.p. 2/. Obrázek druhé "chalupy" zachoval známý malíř Panuška. Velice významným učitelem v historii prosečské školy byl Vojtěch Klugar, jenž zde působil od 3. 4. 1803 do 17. 7. 1857. Postavil si dům na náměstí, č.p. 59, který v současnosti používá Svatojosefská jednota (od r. 2004 již Orel).

Vznik, nebo možná lépe obnovení, prosečské farnosti, jako takové, je tedy datován do roku 1754. V roce 1749 koupila novohradské panství podnikavá paní Anna Barbora von Sanning, žena hraběte Jana Ludvíka Harbuvala z Chamaré, která dala v roce 1751 postavit na náměstí v Proseči sochu sv. Trojice, Dále proti vůli knížete arcibiskupa pražského chtěla prosečskou farnost obsadit židem, ale ohradil se proti tomu i sám novohradský farář P, Ignác Herman, čímž si hraběnku proti sobě popudil, a ta na to doslova řekla : "Když tam nechcete trpět žida, budete tam trpět faráře!" Na to P. Herman reagoval slovy: "Raději tam budu trpět dva faráře než jedi­ného žida!"

A od té doby se paní hraběnka, podporovaná prosečskými občany a osadníky z okolních vesnic, snažila o rozdělení novohradské farní osady. Celou záležitost prošetřovala komise ustanovená pražskou konzistoří, ale její zápis není nikde dochován. Pouze v prosečské farní kronice je o této události zmínka, která končí tím, že dne 30. května 1754 byla paní hraběnkou Annou Barborou Harbuvalovou vyhotovena zřizovací listina pro prosečskou faru.

(Pokračování později)


Aktualizováno Pátek, 02 Červenec 2010 09:56  

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 43 

Multifunkční sál

Projekt: Multifunkční sál – místo setkávání pro všechny
Rekonstrukce fary v Proseči

logo MAS Litomyšlsko

Další informace naleznete zde

Rodinné centrum Mikeš

Pro děti od 1 do 5 let z Proseče a okolí. Vytváříme přátelské, bezpečné prostředí a pestrý program.

PONDĚLÍ  8:30 - 12
STŘEDA 8:30 - 12

Více informací na www.rcmikes.webnode.cz