Farní společenství Proseč, Nové Hrady, Perálec

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Úvod Bohoslužby

Multifunkční sál

Email Tisk PDF

Projekt: Multifunkční sál – místo setkávání pro všechny / Rekonstrukce fary v Proseči

V rámci 1. výzvy Místní akční skupiny Litomyšlsko o.p.s. (MAS) jsme podali Žádost o dotaci z Programu venkova Leadr. Výběrová komise MAS na svém zasedání - 1. března roku 2010 - náš projekt podpořila a v následném projednávání byl schválen i ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v Hradci Králové.

Realizace, spočívající v rekonstrukci části přízemí budovy fary, byla započata v říjnu roku 2010 a dokončena v květnu 2011. Proběhla za finanční podpory Programu rozvoje venkova, ve spolupráci s MAS Litomyšlsko o.p.s. Do potřebných prací byly zapojeny firmy z našeho regionu za vydatné spolupráce mnoha ochotných farníků. Multifunkční sál vznikl propojením původní vstupní haly a místnosti napravo v přízemí. Součástí projektu bylo i vybudování nové kanceláře.

Výsledek celého projektu využívají nejen farníci, ale i širší prosečská veřejnost, již od jara roku 2011.

Fotografie z průběhu rekonstrukce je možno shlédnout v naší fotogalerii, kde jsou i fotografie z řady akcí, které díky nově vybudovanému sálu mohly proběhnout.

V rámci 6. výzvy Místní akční skupiny Litomyšlsko o.p.s. (MAS) jsme uspěli v Žádosti o dotaci z Programu venkova. Tentokrát Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) finančně podpořil náš projekt pod názvem: Modernizace technického a materiálního zázemí na faře v Proseči. 

Od dubna roku 2014 tak mohou návštěvníci Multifunkčního sálu využívat nejen úspornější a efektivnější systém vytápění - díky pořízení moderního ekologického kotle ústředního vytápění a výměně oken v sálu i herně, ale i komfortnější židle a stůl. Nová projekční technika rozšířila nejen možnosti služeb poskytovaných Rodinným centrem Mikeš, ale i programové náplně volnočasových aktivit farního společenství.

Aktualizováno Středa, 01 Červenec 2015 07:55  

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 47 

Multifunkční sál

Projekt: Multifunkční sál – místo setkávání pro všechny
Rekonstrukce fary v Proseči

logo MAS Litomyšlsko

Další informace naleznete zde

Rodinné centrum Mikeš

Pro děti od 1 do 5 let z Proseče a okolí. Vytváříme přátelské, bezpečné prostředí a pestrý program.

PONDĚLÍ  8:30 - 12
STŘEDA 8:30 - 12

Více informací na www.rcmikes.webnode.cz