Farní společenství Proseč, Nové Hrady, Perálec

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Misijní jarmark 21.10.2018

misijni_jarmark_2018

 

Příprava ke svátosti biřmování

Od října 2018 začne v našich farnostech příprava na přijetí svátosti biřmování. V ní přijímá křesťan v plnosti dary Ducha svatého, které mu pomáhají nalézt své místo v Církvi i v životě a vybavují ho k tomu, aby dokázal šířit a hájit křesťanskou víru. Tato nabídka je pro farníky od 14 let (výjimky po dohodě s knězem).

Příprava bude probíhat v následujících minimálně 2 letech, forma a časy setkávání budou stanoveny po domluvě se zájemci. Spíše se bude jednat o méně časté, ale časově intenzivnější bloky. S případnými zájemci z řad zaměstnaných farníků se domluvíme individuálně podle jejich možností. Přihlášky jsou k dispozici rovněž vzadu na stolku. Prosím o jejich odevzdání do konce září P. Vladimíru Novákovi osobně nebo doručit na faru.

Přihláška ke stažení zde.

Aktualizováno Neděle, 02 Září 2018 18:55
 

Misijní klubko 21.9.2018

misijni_klubko_zari_2018_600

Aktualizováno Středa, 22 Srpen 2018 21:17
 

Živá farnost

Naše farnost je začleněna do chrudimského vikariátu královéhradecké diecéze. Do farního společenství patří Proseč, Nové Hrady a Perálec.

Duchovním správcem farností je P. Vladimír Novák.

Pravidelné aktivity farnosti

 • bohoslužby, výuka náboženství
 • společenství manželů, setkávání mládeže
 • společenství dětí - Misijní klubko č. 202
 • víkendová setkání rodin s dětmi na Březinách
 • setkávání nad katechismem, modlitba růžence
 • křížové cesty, májové pobožnosti, poutní mše svaté
 • modlitby matek, modlitby manželek
 • Misijní neděle a misijní jarmark
 • farní dny - ve spolupráci s Orlem Proseč
 • Drakiáda - ve spolupráci se Skautským střediskem
 • sběr víček, známek a brýlí pro misijní účely.

V prostorách multifunkčního sálu prosečské katolické fary se nachází Rodinné centrum Mikeš provozované Oblastní charitou Nové Hrady.

Aktualizováno Neděle, 23 Říjen 2016 19:56
 

Kdo je on-line

Právě připojeni - hostů: 103 

Multifunkční sál

Projekt: Multifunkční sál – místo setkávání pro všechny
Rekonstrukce fary v Proseči

logo MAS Litomyšlsko

Další informace naleznete zde

Rodinné centrum Mikeš

Pro děti od 1 do 5 let z Proseče a okolí. Vytváříme přátelské, bezpečné prostředí a pestrý program.

PONDĚLÍ  8:30 - 12
STŘEDA 8:30 - 12

Více informací na www.rcmikes.webnode.cz